Plassering av hagestuen

Det kan være vanskelig å finne den beste plassen til en hagestue. Det er mye å tenke på; skygge og sol, utsikt og trær, terrenghøyde og retning. Vi hjelper deg.

Vi tegner hagestuen inn i hagen din.

Send oss et bilde av tomten din, eller gi oss adressen din, så vil vår landskapsarkitekt tegne inn hagestuen på tomten din. Slik får du den optimale utnyttelsen av tomten og hagestuen.

Tjenesten er inkludert i prisen på hagestuen.

Fundamentering med nederste ramme

Fundamentering

Eden leveres på en ramme av to høyder på 48 x 198, tilsammen en høyde på ca 40 cm.

Det er viktig at fundamentet er i vater, og at avstander og vinkler er etter tegningen før domen monteres. Når du kjøper en hagestue får du tilsendt nøyaktige tegninger for planarbeidet.

Rammen består at fem korte sider på ca 90 cm, og fem lange på ca 180 cm. Døren kommer på en av de korte sidene.

Grus, jord, terrassebord, betong…?

Eden leveres uten gulv. Du står selv fritt til å velge hva du vil ha for underlag i hagestuen.

Hvis du bygger den på en terrasse er det enkelt, sett domen rett på terrassen.

Hvis den skal sette på bakken må den fundamenteres, enten med stolpesko, på leca, eller en form for grunnmur. Gulvet inne i hagestuen fylles med for eksempel jord, betong, fliser, grus eller tregulv.

Dersom domen settes rett på bakken anbefaler vi å legge en form for fuktsperre i bunn. Dette minsker kondens i hagestuen.

Tregulv

Naturly tilbyr et gulv i tre. Det består av fem moduler. I midten er det en femkantet åpning. Gulvet ligger rett på et grunnlag av grus. Vi bygger det av impregnerte terrassebord.